LYft og FLYTT

Ulstein Kran & Transport har ein moderne bilpark og sjåførar med lang røynsle frå handtering av transport- og krantenester av dei fleste slag. Vi syter for effektiv utføring av varierte transport- og løftetenester på Nordvestlandet og i Midt-Norge.

TIPP-BIL
4-aksla bil med "dumperkasse" gir stor lastekapasitet og effektive leveringar til dei fleste lokasjonar. Spreielem tillet også grusing av vegar.

LASTEBIL MED KRAN
4-aksla bil med lasteplan, frammontert kran og plantilhengar lastar godset sjølv, fraktar det og lossar sjølv. Vi utfører også reine kranoppdrag eller reine fraktoppdrag dersom det er ynskjeleg.

TREKKVOGN
3-aksla trekkvogn med alternativt maskintilhengar eller tipptilhengar handterer dei store transportmengdene.

 
 
 

Tippbil:
STÅLE MOLDSKRED
Tlf.: 95214876

Semi:
JOSTEIN EIKEN
Tlf.: 98639283

Lastebil med kran:
PER IVER MOLDSKRED
Tlf.: 97167118

Dagleg leiar:
ODDVAR MOLDSKRED
Tlf.: 95214875