chains-919058_1920 copy.jpg
bridge-1031545_1280.jpg
boots-19404_1280.jpg
Fly 1954.jpg
chains-919058_1920 copy.jpg

Selskap


01.01.2013 vart alle verksemdsområda i Ulstein Betongindustri plasserte i eigne selskap med eigne styrer, daglege leiarar og tilsette. Dette for å reindyrke dei ulike aktivitetane marknadsmessig, økonomisk og administrativt. Ulstein Betongindustri vart då morselskap i konsernet, med 100% eigarskap i dotterselskapa.

SCROLL DOWN

Selskap


01.01.2013 vart alle verksemdsområda i Ulstein Betongindustri plasserte i eigne selskap med eigne styrer, daglege leiarar og tilsette. Dette for å reindyrke dei ulike aktivitetane marknadsmessig, økonomisk og administrativt. Ulstein Betongindustri vart då morselskap i konsernet, med 100% eigarskap i dotterselskapa.

bridge-1031545_1280.jpg

Misjon


Utvikling av framtidsretta løysingar i nært samarbeid med våre kundar, skal skape lønsame, varige og utfordrande arbeidsplassar.

Misjon


Utvikling av framtidsretta løysingar i nært samarbeid med våre kundar, skal skape lønsame, varige og utfordrande arbeidsplassar.

FRAMTIDSRETTING OG KUNDEFOKUS

krev nytenking og tilpassing i ein marknad som stendig endrar seg. Vi skal vere våkne for nye ynskjer og krav om løysingar og produkt som betrar kundane sine opplevingar. Vi skal samstundes vise evne og vilje til å utvikle organisasjon og vare på ein måte som sikrar overleving og lønsemd over tid.

 
boots-19404_1280.jpg

Verdiar


Ulstein Betongindustri skal leve og virke med klare mål om å

- vere til å stole på

- vere tydelege og opne i all kommunikasjon

- syte for at tilsette har det triveleg

- vere positive og løysingsorienterte i møte med omverda

Verdiar


Ulstein Betongindustri skal leve og virke med klare mål om å

- vere til å stole på

- vere tydelege og opne i all kommunikasjon

- syte for at tilsette har det triveleg

- vere positive og løysingsorienterte i møte med omverda

Visjon og filosofi

Ulstein Betongindustri skal i si verksemd utvikle, marknadsføre, produsere og levere betong, betongkonstruksjonar og tilleggstenestar som naturleg høyrer med, til ein marknad som verdset kvalitet, funksjonalitet og kundetilpassing.

Organisasjonen skal bygge sitt virke rundt verdiar grunnleggarane la til grunn for sunn og ansvarleg forretningsdrift.

Ledig stilling


Ledig stilling


Det er ledig stilling som

Betongarbeidar

i Ulstein Entreprenør AS

Sjå omtale og søknadsfrist her >

 

Det er ledig stilling som

Tømrar

i Ulstein Betong Marine AS

Sjå omtale og søknadsfrist her >

 

Det er ledig

LÆRLINGPLASS i betongfaget

i Ulstein Betong Marine AS

Sjå omtale og søknadsfrist her >

 

 

Det er ledig stilling som

FORSKALINGS- OG BETONGARBEIDAR

i Ulstein Betong Marine AS

Sjå stillingsomtale, søknadsfrist mv. her >

Fly 1954.jpg

Historia


Aktiviteten i Haddalura går heilt attende til 1925. Etablering av røykjeri, butikk, post, kaianlegg mv. var fyrste steget... Petersborg, eller "Borja" var eit faktum.

Historia


Aktiviteten i Haddalura går heilt attende til 1925. Etablering av røykjeri, butikk, post, kaianlegg mv. var fyrste steget... Petersborg, eller "Borja" var eit faktum.

Starten for det som no er Ulstein Betongindustri kom imidlertid noko seinare; med etablering av Moldskred Knusverk i 1955. Sidan då har det vore kontinuerleg aktivitet innafor anleggsbransjen, og etterkvart innafor betong, transport, kran, flåteproduksjon mv. Arven frå 1955 er imidlertid framleis tydeleg, med eigarar og drivarar med direkte familieband til grunnleggarane.

 

"Hvem bygde fabrikken i fjæren?
Hvem hadde slik storslått idè?
To gründere får dele den æren; Tolleiv og Leiv bør hedres for det."