Ulstein Entreprenør har god framdrift i Gjerdegata. Siste del av taket på parkeringskjellaren vart støypt rett før 17.mai. Nok ein god grunn til å markere dagen, og flagget vart heist i bygningskrana.