LYft og FLYTT

Ulstein Kran & Transport har ein moderne bilpark og sjåførar med lang røynsle frå handtering av transport- og krantenester av dei fleste slag. Vi syter for effektiv utføring av varierte transport- og løftetenester på Nordvestlandet og i Midt-Norge.

TIPP-BIL
4-aksla bil med "dumperkasse" gir stor lastekapasitet og effektive leveringar til dei fleste lokasjonar. Spreielem tillet også grusing av vegar.

LASTEBIL MED KRAN
4-aksla bil med lasteplan og frammontert kran og lastar godset sjølv, fraktar det og lossar sjølv. Vi utfører også reine kranoppdrag eller reine fraktoppdrag dersom det er ynskjeleg.

TREKKVOGN
3-aksla trekkvogn med alternativt maskintilhengar eller tipptilhengar handterer dei store transportmengdene.

MOBILKRAN
Vår 90-tonns mobilkran tek dei tunge lyfta. Vi tilbyd kapasitetar med og utan tilleggslodd.

 
 
 

Mobilkran:
ODDVAR MOLDSKRED
Tlf.: 95214875

Transport:
ODDVAR MOLDSKRED
Tlf.: 95214875

Lastebilkran:
PER IVER MOLDSKRED
Tlf.: 97167118