Graving og slikt

Skal du grave, planere, rive eller bygge? Vi utfører det meste av anleggs- og betongarbeid og tek gjerne oppdrag for deg!

Ulstein Entreprenør tek på seg dei fleste typar maskinarbeid med gravemaskin og anna tungt anleggsutstyr. I tillegg utfører selskapet arbeid med forskaling og betong. Kombinasjonen av grunnarbeid og betongarbeid gjer Ulstein Entreprenør til et naturleg val for kundar som skal ha utført anleggsarbeid. 

Bedriftsadressa er Haddal i Ulstein kommune, men Ulstein Entreprenør har sin marknad frå Nordfjord i syd til Romsdal i nord. God tilgong på maskinflytteutstyr, moderne maskinpark og røynsle frå nærmast alle typar av anleggsoppdrag sikrar oppdragsgivaren effektivt og godt utført arbeid. 

Ulstein Entreprenør leiger også ut lettare utstyr til private som sjølve skal utføre mindre arbeid med forskaling, betong eller planering. 

 

 
 

VIDAR MOLDSKRED | Mob.: 90134749