Skal du bygge og bu?

Vi har fleire gode alternativ for deg: byggeklare tomter i opparbeidt byggefelt, byggefelt under utvikling eller sentrumsnære leiligheiter.

Ulstein Betong Utbygging har hand om fleire eigedomar, i flotte omgivnadar, godt eigna for bustadbygging. Felta vert lagt til rette for fleire typar einingar, med opparbeidd infrastruktur.

I samarbeidsselskapet Ulstein Betong Constructer tilbyd vi også leiligheiter i fleire storleikar lokalisert i større bygg med heis, parkeringskjellar og felles uteareal. Pr. dato er Gjerdegata (Ulsteinvik) under utbygging. Her er nokre få einingar framleis til sals.

Ta kontakt for informasjon om eit alternativ som passar deg!

 
 
 

VIDAR MOLDSKRED | Mob.: 901 34 749