På Dimnøya i Ulstein kommune har Ulstein Betong Utbygging byggeklare bustadtomter for sal. Biletet viser ei einebustadtomt på Sundgot, med opparbeidde vegar fram til tomta, utbygd breiband, offentleg vatn/kloakk mv. Tomta ligg i flotte omgivnadar med god utsikt, nærleik til turterreng og berre 5 km. frå Ulsteinvik sentrum. Tomtearealet er 872 kvm. Pris : kr. 470 000,- (med tillegg for tinglysing og dokumentavgift). Ta kontakt for meir informasjon og visning.