Ulstein Betong AS har investert i heilt ny pumpe-/trommelbil. Bilen er utstyrt med betongtrommel og Putzmeister betongpumpe med rekkevidde på ca 25 meter. Lastekapasiteten er 3-4 kbm. betong og bilen er lite plasskrevande samanlikna med andre betongpumpebilar. Ulstein Betong AS har no ein bilpark som inneheld 2 stk. betongpumpebilar, 2 stk. kombinasjonsbilar (trommel/pumpe) og 5 stk. betongtrommelbilar.