Banner stillingsannonse UBU.jpg

Ulstein Betong Utbygging har fleire utbyggingsprosjekt i arbeid og planar om fleire. For betre handtering av planlegging, salsarbeid, prosjektutføring og oppfylgjing av prosjekta, er det naudsynt å tilsete ein person som kan gjere ein innsats på desse felta. Sjå stillingsomtale på www.ulsteinbetong.no/ledig stilling.