Jente Facebook.png

Dei tilsette i Ulstein Betongindustri AS (inkl. dotterselskap) har alternativ julegåveordning:  SOS Barnebyer mottek eit beløp tilsvarande det dei tilsette avstår frå. Dette har vore praksis hos Ulstein Betongindustri dei siste åra og ordninga kan anbefalast til andre!