Betongsaks.jpg

Ulstein Entreprenør har investert i kraftig gravemaskinmontert betongsaks. Vi kan no tilby effektiv knusing av betong for fjerning av armering. Hugs at betongkonstruksjonar som skal rivast, og som inneheld armering, ikkje kan deponerast/gravast ned utan at armeringa vert fjerna.

Ta kontakt dersom du har betongmurar, betongplater eller andre konstruksjonar av betong som skal destruerast. Den knuste betongen kan nyttast som fyllmasse på staden (eller transporterast til aktuell deponering). Armeringsstålet kan leverast til gjenvinning. Sjå video: