Ulstein Betongindustri stør SOS Barnebyer

Jente Facebook.png

Dei tilsette i Ulstein Betongindustri AS (inkl. dotterselskap) har alternativ julegåveordning:  SOS Barnebyer mottek eit beløp tilsvarande det dei tilsette avstår frå. Dette har vore praksis hos Ulstein Betongindustri dei siste åra og ordninga kan anbefalast til andre!

Yttarlegare 2 fôringsflåtar i ordreboka

 
Illustrasjon

Illustrasjon

Illustrativt foto

Illustrativt foto

Ulstein Betong Marine kan notere seg ordre på yttalegare 2 fôringsflåtar. Begge har produksjonsstart i januar 2018 og begge er bestilte av Marine Construction AS. Ulstein Betong Marine er med dette sikra full dokk til april/mai 2018. Etter sjøseting skal begge flåtane utrustast.

 

Ulstein Betong Marine søkjer etter folk

side01.jpg

Ulstein Betong Marine treng fleire forskalings- og betongarbeidarar. Det skal byggast fleire betongflåtar i dokka den komande tida og det er naudsynt å auke produksjonskapasiteten. Sjå stillingsomtale på "ulsteinbetong.no/ledig stilling".

Ulstein Betong Marine bygger to nye fôringsflåtar

Illustrasjon

Illustrasjon

Illustrasjon

Illustrasjon

Ulstein Betong Marine AS har nyleg starta bygging av to store fôringsflåtar i dokka i Haddal. Begge er til vår kunde, Marine Construction AS. Flåtane skal leverast våren 2018. Vi takkar for ordrane!! 

Ulstein Entreprenør treng fleire tilsette

Stilling UE okt 2017.jpg

Ulstein Entreprenør AS har godt med arbeid framover og må auke kapasiteten. Har du kompetansa vi treng og du er rette personen, kan vi tilbyde fast stilling i eit solid selskap. Sjå utlysing og stillingsomtale på ulsteinbetong.no/ledig stilling.

Ulstein Entreprenør tilbyd betongknusing

Betongsaks.jpg

Ulstein Entreprenør har investert i kraftig gravemaskinmontert betongsaks. Vi kan no tilby effektiv knusing av betong for fjerning av armering. Hugs at betongkonstruksjonar som skal rivast, og som inneheld armering, ikkje kan deponerast/gravast ned utan at armeringa vert fjerna.

Ta kontakt dersom du har betongmurar, betongplater eller andre konstruksjonar av betong som skal destruerast. Den knuste betongen kan nyttast som fyllmasse på staden (eller transporterast til aktuell deponering). Armeringsstålet kan leverast til gjenvinning. Sjå video: