Ulstein Betong Marine søkjer etter folk

side01.jpg

Ulstein Betong Marine treng fleire forskalings- og betongarbeidarar. Det skal byggast fleire betongflåtar i dokka den komande tida og det er naudsynt å auke produksjonskapasiteten. Sjå stillingsomtale på "ulsteinbetong.no/ledig stilling".

Ulstein Betong Marine bygger to nye fôringsflåtar

Illustrasjon

Illustrasjon

Illustrasjon

Illustrasjon

Ulstein Betong Marine AS har nyleg starta bygging av to store fôringsflåtar i dokka i Haddal. Begge er til vår kunde, Marine Construction AS. Flåtane skal leverast våren 2018. Vi takkar for ordrane!! 

Ulstein Entreprenør treng fleire tilsette

Stilling UE okt 2017.jpg

Ulstein Entreprenør AS har godt med arbeid framover og må auke kapasiteten. Har du kompetansa vi treng og du er rette personen, kan vi tilbyde fast stilling i eit solid selskap. Sjå utlysing og stillingsomtale på ulsteinbetong.no/ledig stilling.

Ulstein Entreprenør tilbyd betongknusing

Betongsaks.jpg

Ulstein Entreprenør har investert i kraftig gravemaskinmontert betongsaks. Vi kan no tilby effektiv knusing av betong for fjerning av armering. Hugs at betongkonstruksjonar som skal rivast, og som inneheld armering, ikkje kan deponerast/gravast ned utan at armeringa vert fjerna.

Ta kontakt dersom du har betongmurar, betongplater eller andre konstruksjonar av betong som skal destruerast. Den knuste betongen kan nyttast som fyllmasse på staden (eller transporterast til aktuell deponering). Armeringsstålet kan leverast til gjenvinning. Sjå video:

Flytemoloar frå Ulstein Betong Marine

Ulstein Betong Marine har nyleg fullført levering av 5 stk. flytemoloar (à 50 m.) til Marina Solutions AS. Flytemoloane er no oppankra og monterte midt i hamnebassenget i Harstad. Videoen viser at effekta er svært god og kunden er storleg nøgd! I "kjellaren" på flytemoloane er det tilsaman 80 boder for utleige/sal til båtfolk som treng lagerrom. Vi takkar for oppdraget! (Sjå video nedanfor).

17.mai-markering i Gjerdegata

Ulstein Entreprenør har god framdrift i Gjerdegata. Siste del av taket på parkeringskjellaren vart støypt rett før 17.mai. Nok ein god grunn til å markere dagen, og flagget vart heist i bygningskrana.