UBM i gong med nye objekt

 
Oppstart nye objekt.JPG

Få dagar etter sjøseting av to fôringsflåtar, er Ulstein Betong Marine i gong med produksjon av 3 nye objekt i tørrdokka i Haddal; ein stor fôringsflåte til Marine Construction AS og to flytemoloar til Marina Solutions AS. Vi takkar for oppdraga!

 

Betongsaks i aksjon på Nordfjordeid

 
Betongsaks.jpg

Ulstein Entreprenør AS har utført eit vellukka oppdrag på Nordjordeid. Oppdragsgivar var UNU AS.

Ta kontakt med Ulstein Entreprenør AS for pristilbod, dersom du skal sanere betongkonstruksjonar.

Tlf.: 700 19 050

 

Ny kontrakt til Ulstein Betong Marine

Arkivfoto, Marina Solutions

Arkivfoto, Marina Solutions

Ulstein Betong Marine skal bygge 3 flytemoloar til Marina Solutions. Det er Øygarden kommune som er kontraktspart med Marina Solutions, og det skal byggast eit marinaanlegg der det inngår 150 meter flytemolo. Flytemoloane dannar vern for småbåtanlegget og har store areal under dekk som skal nyttast til lagerrom, tankar og tekniske installasjonar. Innvendig høgde er 2,98 meter, der 2,85 meter er under havnivå.

Ytterforskalinga til ny dokk under slep

Forskaling under slep.jpg

Kleven Verft AS har bygd ytterforskalinga til ny tørrdokk i Haddal. Ulstein Entreprenør har oppdraget med å bygge dokka for Ulstein Betongindustri, og stålkonstruksjonen på biletet skal etterkvart plasserast i fyllinga på det utvida industriområdet i Haddal. Dokka, som skal nyttast for produksjon av flytande betongkonstruksjonar, er planlagd ferdigstilt hausten 2019.

Ny tørrdokk tek form

2019-02-07 15.11.20.jpg

“Forskalinga” til ny tørrdokk i Haddal er under bygging ved Kleven Verft AS i Ulsteinvik. Stålkonstruksjonen skal etterkvart sjøsetast og slepast til Haddal. Deretter skal det støypast betongbotn og -veggar for å tynge den ned. Etterkvart skal konstruksjonen bukserast på plass i dokkgropa og verte ny tørrdokk for produksjon av flytande betongkaier og betongmoloar.