Arena Ulstein tek form med ferdigbetong frå Ulstein Betong AS. Fleire tusen kbm er levert sidan oppstarten hausten 2015. Enno står ein del att, men det som skal verte eit praktbygg viser etterkvart godt igjen i bybiletet.