Prosjekt Gjerdegata ligg ute for sal og interessa er stor ! 12 av 24 leiligheiter er det kontraktsfesta sal på og fleire er i tingingar. Det er flotte fasilitetar som kjem kundane i dette prosjektet til gode : Flotte leiligheiter med god utsikt, parkeringskjellar med eigen plass, 2 heiser, balkong, kun 4-5 min. gåtid til bysentrum, mv. Ta kontakt med Ulstein Betong Constructer AS for informasjon dersom du er interessert !