Erlend Magne Lindset og Even Soleng pustar ut etter nyleg avlagt praktisk fagprøve i Anleggsmaskinførarfaget. Begge bestod med særs godt resultat! Teoretisk del vart unnagjort i juni 2016 og den praktiske prøva (over 3 dagar) omfatta grøfting, nedseting av kum og planering. Vi GRATULERER begge som fagarbeidarar!!