Sokkelen til eit monument i rundkøyringa i Garneskrysset er klargjort hos Ulstein Betongindustri AS. Skal tru kven eller kva som skal monterast på toppen?? Vi kan røpe at det er nokon eller noko som representerar Ulstein kommune...

For ordens skuld: det er gitt løyve frå Ulstein kommune og Statens Vegvesen til å plassere ut monumentet. Ulstein Betongindustri AS vil, saman med initiativtakar og samarbeidspart, starte arbeidet so snart monteringsdato er avklara.