På Gjøneset (Gjerdsvika) arbeider storbåra utrøytteleg. Vegen vert no sikra med betong frå Ulstein Betong AS. Fleire lass med betong er pumpa ned i ei forskaling i vegfyllinga. Vi får tru båra har fått noko å "bryne" seg på dei komande åra...