Arkivfoto, Marina Solutions

Arkivfoto, Marina Solutions

Ulstein Betong Marine skal bygge 3 flytemoloar til Marina Solutions. Det er Øygarden kommune som er kontraktspart med Marina Solutions, og det skal byggast eit marinaanlegg der det inngår 150 meter flytemolo. Flytemoloane dannar vern for småbåtanlegget og har store areal under dekk som skal nyttast til lagerrom, tankar og tekniske installasjonar. Innvendig høgde er 2,98 meter, der 2,85 meter er under havnivå.