Forskaling under slep.jpg

Kleven Verft AS har bygd ytterforskalinga til ny tørrdokk i Haddal. Ulstein Entreprenør har oppdraget med å bygge dokka for Ulstein Betongindustri, og stålkonstruksjonen på biletet skal etterkvart plasserast i fyllinga på det utvida industriområdet i Haddal. Dokka, som skal nyttast for produksjon av flytande betongkonstruksjonar, er planlagd ferdigstilt hausten 2019.